Pomoc na start

Pomoc w formalnościach przy zakładnianiu firmy i pierwszy miesiąc prowadzenia ksiąg gratis.

Obsługa księgowa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, PIT, CIT, VAT, ZUS, GUS

Obsługa kardowo-płacowa

Prowadzenie płac i kartotek płacowych pracowników...

Promocja! Pierwszy miesiąc prowadzenia ksiąg gratis!

Usługi

Kompleksowa obsługa księgowa firm:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie innych ewidencji podatkowych, VAT, środków trwałych itp.,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Sporządzanie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych, sprawozdań i pism oraz przekazywanie ich do odpowiednich urzędów,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,
 • Reprezentowanie podatnika przed urzędami w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • Udzielanie porad i wyjaśnień w sprawach podatkowych i finansowo księgowych,

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa:

 • Prowadzenie kartotek osobowych pracowników,
 • Prowadzenie płac i kartotek płacowych pracowników,
 • Rozliczanie innych umów cywilno-prawnych,
 • Rozliczanie deklaracji i raportów ZUS,
 • Rozliczanie pracowniczych podatków dochodowych od osób fizycznych,
 • Rozliczenia PFRON.

Pomoc w załatwianiu formalności przy zakładaniu firm.